วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันท่ี่ 1 เมษายน 2567 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มอบหมายให้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหสัดร้อยเอ็ด เป็นปรธานในพิธีพร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรืือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกองค์กรต่างๆเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด