ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) สพม.ร้อยเอ็ด

ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) สพม.ร้อยเอ็ด โดยให้นักเรียนที่มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง ระดับประเทศ ได้ยืนยันการเข้าสอบรอบสอง ในวันที่ 25-29 มีนาคม 2567 และสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าสอบได้ตั้งแต่วันที่25มีนาคม2567เป็นต้นไป ผ่านระบบของโรงเรียน ทางเว็บไซต์ imso.obec.go.th