ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล VIP

วันที่ 24 มกราคม 2555 เวลา 10.00 น ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการ สพม.ร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล VIP ชิงชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยนายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผอ.สพม.ร้อยเอ็ด นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผอ. สพม.ร้อยเอ็ด นางสาวธาริณี มลารวม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ณห้องประชุมอินทนิล สพม.ร้อยเอ็ด