ศิลปะในสวน ครั้งที่ 1 สพม.ร้อยเอ็ด

วันที่ 29 มกราคม 2567 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด แขกผู้มีเกียรติ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมให้การต้อนรับ นายวัฒนา วรรณโสภา (อดีต) รองเลขาคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการศิลปะในสวนพัฒนาศักยภาพสุนทรียะของครูมุ่งสู่ผู้เรียน” ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งในวันนี้เป็นการประกวดการแข่งขันศิลปะ – วงดนตรีลูกทุ่ง ระดับ ม.1-6 โดย ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีปิดการแข่งชันและมอบโล่รางวัล ณ เวทีลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด