พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางศุภวรรณ อดกลั้น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มๅ/หน่วย และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ของข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทั้งสิ้น 83 รายโดยมีนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหมณ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด