พัฒนาครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพ

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยครูผู้ช่วย จำนวน 100 คน แยกเป็นครูผู้ช่วยที่บรรจุในปี พ.ศ. 2565 49 คน และครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ในปีงบประมาณพ.ศ 2567 จำนวน 51 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดยจัดโครงการอบรมขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2566 ณห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด