กีฬา สพม.ร้อยเอ็ด เกมส์ ครั้งที่ 10

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา สพม.ร้อยเอ็ด เกมส์ ครั้งที่ 10 รอบคัดเลือก สหวิทยาเขตสาเกตนคร ประจำปี 2566 พร้อมด้วย ดร.วงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดยมี นายวัฒนา พลอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตสาเกตนคร คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ณ สนามโรงเรียนเตรียมอุดมศีึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด