วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางศุภวรรณ อดกลั้น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย บริเวณพื้นที่ตอนบนจำนวน 690 ไร่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 75 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 (Kick Off)  และเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด