น้อมรำลึกวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ดร.ธนา โด่งพิมาย ดร.วงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นางสาวธาริณี มลารวม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 และทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณสถานศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อเป็นการร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด