ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ สพม.ร้อยเอ็ด

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด กลุ่มที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และ นายภิญโญ หอมไกล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด กลุ่มที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนักเรียน ครู จากโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สหวิทยาเขตสาเกตนคร สหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง สหวิทยาเขตเกษปทุม สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสังกัดอื่นๆ เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,814 ทีม มากกว่า 12,997 คน