4th SESAORET League 2023

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มอบหมายให้ ดร.วงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ในนามประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุ 18 ปี ชิงชนะเลิศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดประจำปี 2566 “มัธยมศึกษา สพม.ลีก 2023 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566” (4th The Secondary Educational Service Area Office Roi-Et League 2023) “4th SESAORET League 2023 ร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุ 18 ปี ชิงชนะเลิศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดประจำปี 2566 “มัธยมศึกษา สพม.ลีก 2023 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566” กับ นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และร่วมพิธีแถลงข่าวการแข่งขันกีฬา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา สมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬาสื่อสารมวลชนทุกแขนง และแขกผู้มีเกียรติ ณ ศูนย์กีฬาในร่ม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด