นโยบายการปฏิบัติงานด้านจิตอาสา

วันที่ 14 พศจิกายน 2566 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะบริหารสถานศึกษาจิตอาสา 904 ในสังกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานด้านจิตอาสา ให้แก่จิตอาสา 904 ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายไพโรจน์ จิตจักร์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด