โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปี 2566

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.ธนา โด่งพิมาย ดร.วงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นางสาวธาริณี มลารวม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปี 2566 และรับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นโดยมี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัลเสมาป.ป.ส ประเภทผลงานดีเด่น พร้อมมอบนโยบายด้านความปลอดภัย และการป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา และห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด