วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

วันที่ 28 กันยายน 2566 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสร้างความภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด