สถานีตำรวจภูธรในโรงเรียน

21 สิงหาคม 2566 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  พลตำรวจตรีกิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ณ หอประชุม 50 ปีรัชดาภิเษก โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด