สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 15  สิงหาคม 2566 นายภิญโญ หอมไกล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็น ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายเทิดทูน วรวะไล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร สถานศึกษา และข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน โดยมี นายวิคิด ทินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ประธานสหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด