ร้อยแก่นสารสินลีก 2023 ครั้งที่ 1

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 12 นำคณะผู้บริหารข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรุ่นอาวุโส (VIP) และการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอาวุโส (VIP) “ร้อยแก่นสารสินลีก 2023” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 12 (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์) เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด