ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 4/2566 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งนโยบายข้อราชการเร่งด่วน ตามนโยบายของ สพฐ.ในด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด