ตรวจสอบการตอบตัวชี้วัดการเปิดเผยต่อสาธารณะ (OIT)

วันที่ 23 มิถุนายน 2566  ดร.อดุลยศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการตอบตัวชี้วัดการเปิดเผยต่อสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) พร้อมด้วย ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด