การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2566 นายเทิดทูน วรวะไล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ด้วยเทคโนโลยี IPAD สำหรับผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและครู มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียนและนำเสนอผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลได้ ตามข้อกำหนดในการทำวิทยฐานะใหม่หรือเกณฑ์ PA โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) โดยมี คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
ดาวน์โหลดภาพที่นี่ ดาวน์โหลดภาพกล้อง 2