ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2566 ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 18 เขตพื้นที่การศึกษา จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเป็นการจัดประชุมผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meeting โดยได้ร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด