Active Learning : GPAS 5 STEPS

นที่่ 12 พฤษภาคม 2566 ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning : GPAS 5 STEPS สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมศรีภูมิ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด