ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ดร.อดุลยศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พบผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะผู้บริหารสถานศึกษาใน สังกัดสำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด