ประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 12

วันที่ 27 เมษายน 2566 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประธานในการประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ครั้งที่ 2/2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด จำนวน 18 เขตพื้นที่การศึกษา โดยร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม