เทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยประจำปี 2566

วันที่ 11 เมษายน 2566 ดร.อดุลยศักดิ์บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นำข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป พร้อมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยประจำปี 2566 เพื่อสืบสานประเพณีไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัวสร้างความรักความสามัคคีในองค์กรสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบไป ณ ลานพระพุทธรูป หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด