“มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2566

วันที่ 5 มีนาคม 2566 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2566 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายกันฑ์จอบ กันฑ์หลอน ตลอดทั้งวัน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และในเวลา 15.00 น. ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมกันถวายกันฑ์จอบ กันฑ์หลอน จำนวน 15,100 บาท ณ ลานสาเกตนคร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด