ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖

นักเรียนที่มีชื่อในประกาศผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง ระดับประเทศ จะต้องยืนยันการเข้าสอบรอบสอง ระดับประเทศ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2566และนักเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบได้ตั้งแต่ วันที่ 17 มีนาคม – 1 เมษายน 2566 ได้ที่www.https://imso.obec.go.th/ โดยการสอบรอบสอง ระดับประเทศ จะสอบในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ศูนย์สอบที่ 34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด