ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องยาเสพติดในสถานศึกษา

15 กุมภาพันธ์ 2566 นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องยาเสพติดในสถานศึกษา พร้อมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4  ณ โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม