SESAO RET Volleyball 2022-2023

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายเทิดทูน วรวะไล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนหญิงรุ่นอายุ 18 ปี ชิงชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 “SESAO RET Volleyball 2022-2023”  ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬารายการนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกแบ่งเป็น 2 สาย สาย A มี 11 ทีม สาย B มี 10 ทีม โดยการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการแข่งขันของ สาย B ประกอบไปด้วยทีมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย VS ทีมโรงเรียนธงธานี ทีมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย VS ทีมโรงเรียนอาจสามารถวิทยา ทีมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม VS ทีมโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ทีมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ VS ทีมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ทีมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล VS ทีมโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ทีมโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก VS ทีมโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ณ สนามวอลเลย์บอลโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด