ฟุตบอล วอลเลย์บอล VIP League

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมประธานสหวิทยาเขต และเลขานุการสหวิทยาเขต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เพื่อgหารือถึงเรื่องการแข่งขันฟุตบอล VIP League วอลเลย์บอล VIP League และการจัดตั้งสหวิทยาเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด