กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

 3 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีเชิญผ้าไตร และเครื่องสังฆทานพระราชทาน ไปถวายแด่เจ้าคณะอำเภอจตุรพักพิมาน เจ้าคณะตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด และกิจกรรมพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการอารยเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโคกหนองนา แห่งน้ำใจ และความหวัง และกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดย พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานในพิธี ณ วัดรังสี หมู่ที่ 4 บ้านหนองหิน ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด