พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานจัดงาน กล่าวต้อนรับ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑, เขต ๒, เขต ๓ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรีียน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ลานสาเกตนคร หน้าหอโหวด บึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด