พิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 1  ธันวาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด กลุ่มที่สอง สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลและสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โดยมีนายภิญโญ หอมไกล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนในสหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง สหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม และสหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์ ร่วมพิธีเปิดและให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด