ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ดร.อดุลยศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด กลุ่มที่ 3 โดยมี ดร.ไพฑูรย์ มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีพร้อมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนในสหวิทยาเขตศิลาทองและสหวิทยาเขตพันธวิทย์  ร่วมพิธีเปิดและให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด