เตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นายประเสริฐ วรสาร ผอ.สพป.รอ. เขต ๑ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับ ดร.อดุลศักดิ์ บุญอเนก ผอ.สพม.รอ. นายสุชาติ พุทธลา ผอ.สพป.รอ. เขต ๒, ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.รอ. เขต ๓ และนายสืบสกุล อนุแสน ผอ. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด