การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

นที่ 15 ตุลาคม 2565 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามโรงเรียนแกนนำ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะผู้เรียนและ best practice โดยมี ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.ธนา โด่งพิมาย รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด นายวงศกร โด่งพิมาย รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด คณะศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด