“สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์”

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน “สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 20 โรงเรียน โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานซึ่งหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ประกอบไปด้วย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นผู้แทนของหน่วยงานทั้งหมด ที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้ ณ หอประชุมมหาเจดีย์ ชั้นห้า ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด