ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 4/2565 กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งนโยบายข้อราชการที่สำคัญ ให้โรงเรียนในสังกัดได้รับทราบ ซึ่งก่อนเข้าวาระการประชุมมีพิธีการดังนี้
1 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์ การประเมินผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในระยะเวลา 1 ปีจำนวน 2 ราย
2 มอบของที่ระลึกสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2565 จำนวน 15 ราย
3 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ นายศิริ ธนะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย และ
4 มอบเกียรติบัตรและรางวัลต่างๆให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ณ ห้องประชุมอินทนิลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ดาวน์โหลดภาพทั้งหมดคลิกที่นี่