ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.ธนา โด่งพิมาย นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมต้อนรับบุคลากรทางการศึกษาที่รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 2 ราย คือ นางเยาวนิตย์ อรัญญวาส ครูโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย และนายภูชิต ธีรเมธโยธิน ครูโรงเรียนโพนทองวิทยายน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูจากโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยและโรงเรียนโพนทองวิทยายน ร่วมเดินทางมาส่ง ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ดาวน์โหลดภาพคลิกที่นี่