โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทำผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทำผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco webex Meeting ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานสหวิทยาเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยมี นายคม บูรณะวรศิลป์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น และนายวิลาศ วรรณแสง อดีตผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่