ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 5 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีการเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน และกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ในงานมีผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 60 โรงเรียน คณะศึกษานิเทศก์ และคุณครูผู้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 300 คน ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมคลิกที่นี่