ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด