การบริหารสถานศึกษาในสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ New Normal

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การบริหารสถานศึกษาในสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ New Normal”  ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจาก 60 โรงเรียนเข้าร่วมประชุม ณ เขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น