การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ บทบาทหน้าที่ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดโดย สมาคมรองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ พีรดา ริเวอร์วิว รีสอร์ทอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี