โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด โดยมีคณะศึกษานิเทศผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการจัดงานครูนักเรียนและผู้มีเกียรติเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญที่จะร่วมมือกันส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย 2.เพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะภาษาไทยของนักเรียนและ 3.เพื่อคัดเลือกตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เข้าแข่งขันในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด