โรงเรียนต้นแบบการลดอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบการลดอุบัติเหตุทางถนน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนปลอดภัยทางถนน โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรและนักเรียนสวมหมวกนิรภัยสร้างทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัย และมีวินัยจราจรการข้ามถนนอย่างปลอดภัยให้ความรู้การรับ-ส่ง นักเรียนอย่างปลอดภัย ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสาโดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ณ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด