รองเลขา สพฐ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

วันที่ 24 มิถุนายน 2560 50 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร่วมให้การต้อนรับ ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เพื่อให้กำลังใจและมอบนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด