โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง

9 มิถุนายน 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มอบหมายให้ ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาหลักสูตรอารยเกษตร สู่สถานศึกษานำร่อง โครงการพระราชทานอารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ลุ่มน้ำชีตอนกลาง จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 1 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดยมี ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิด สถานศึกษาในสังกัด สพม.ร้อยเอ็ด ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยาและโรงเรียนธงธานี ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย