วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดและบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหารตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกองค์กรต่างๆเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด