พิธีเปิดมอบวุฒิบัตรและบรรยายพิเศษ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดมอบวุฒิบัตรและบรรยายพิเศษแก่ผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หน่วยพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีผู้เข้ารับวุฒิบัตร จำนวน 411 ราย นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิวิทยากรพี่เลี้ยงผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด